Arrlas

25 tekstów – auto­rem jest Ar­rlas.

nie znając godzin,
pa­mięta­my o tych,
po których..
minęły lata 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 września 2017, 00:40

Mat­ka nie chciała mieć sy­na, a przyjaciela.
Bo Przy­jaciel może być praw­dzi­wym synem 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 września 2017, 01:01

Sny - spełnione marze­nia.. nies­pełnione w codzien­nym życiu... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 marca 2017, 22:39

Wyg­rałem... bo żyję i się nie poddałem! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 stycznia 2017, 01:03

Wyg­rać nie można wszystkiego..
Ale wszyt­ko można przegrać. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 stycznia 2017, 01:58

wte­dy ją po­kochasz.. a ona po­wie Ci ze nie go­towa. A w ten wo­dos­pad się roz­stąpi i pop­ly­nie cier­pli­wie po ka­mieniach, żeby i one poczuły łzy wo­dy ja­kie po so­bie zo­sawił wodospad 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 listopada 2015, 17:02

Żyj od­dechem, pełną płuc,
Ciepłem ser­ca, dob­rem uczuć 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 czerwca 2015, 00:33

Duszą kucharza jest smak.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 października 2014, 01:12

I gdy spoj­rzysz w je­go oczy, zro­zumiesz jaką siłę ma je­go dusza 

myśl
zebrała 10 fiszek • 2 sierpnia 2012, 12:53

Życie nicze­go nie bro­ni.. wys­tar­czy brać to co nam dostarcza 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 maja 2012, 01:41
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Arrlas

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność

22 września 2017, 00:40Arrlas do­dał no­wy tek­st nie znając godzin, pa­mięta­my [...]

13 września 2017, 04:44JaJo sko­men­to­wał tek­st Matka nie chciała mieć [...]

13 września 2017, 01:01Arrlas do­dał no­wy tek­st Matka nie chciała mieć [...]

13 marca 2017, 09:16natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Sny - spełnione marze­nia.. [...] 

27 stycznia 2017, 19:08Cris sko­men­to­wał tek­st Wygrałem... bo żyję i [...]

27 stycznia 2017, 02:28Arrlas sko­men­to­wał tek­st Kłusem

25 stycznia 2017, 13:40Cris sko­men­to­wał tek­st Wygrać nie można wszys­tkiego.. Ale [...]

25 stycznia 2017, 07:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wygrać nie można wszys­tkiego.. Ale [...]

11 listopada 2015, 17:02Arrlas do­dał no­wy tek­st wtedy ją po­kochasz.. a [...]